หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

บริการรับทำวีซ่า ขอVISA


              ให้บริการคำปรึกษาวีซ่าระหว่างประเทศ รับทำวีซ่า ให้บริการการขอ visa ครบวงจรครอบคลุมในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาวีซ่า บริการกรอกแบบฟอร์มและยื่นแบบฟอร์มคำขอวีซ่าทุกประเภท Visaท่องเที่ยว Visaคู่หมั้น Visaแต่งงาน Visaนักเรียน Visaทำงาน โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่เชียวชาญทางด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมือง และวีธีปฎิบัติเพื่อให้ได้รับอนุมัติวีซ่า อีกทั้งยังสามารถเติมเต็มความปราถนาของชาวต่างชาติที่ต้องการแต่งงาน ทำงาน หรือเดินทางมาพักผ่อนหลังเกษียณอายุในประเทศไทย ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละราย อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน่าพึงพอใจ
ขอวีซ่าทำวีซ่ารับทำวีซ่าธุรกิจรับทำวีซ่า

              บริการวีซ่า ทางเราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้าน VISAมากว่า 10 ปี จนได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก Candovisa เป็นบริษัทที่มีบริการครบวงจรด้านรับทำวีซ่า โดยช่วยเหลือท่านทุกขั้นตอนตั้งแต่ขั้นแรกจนกระทั่งวีซ่าของท่านได้รับการอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษาต่างๆ การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการยื่น การกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแบบถูกต้องของทุกสถานทูต การทำการนัดหมายการวีซ่า การซ้อมการสัมภาษณ์กรณีที่มีการสัมภาษณ์ อีกทั้งเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายการเข้าเมืองของประเทศต่างๆ ทำให้ได้สามารถได้รับการอนุมัติ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น


• รับทำวีซ่าอังกฤษ
• อเมริกา
• ออสเตรเลีย
• วีซ่าในเครือประเทศเชงเก้น ฯลฯ
• วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น (รับประกันผล 100 %)
• รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน ทำงาน ทุกประเภท (รับประกันผล 100 %)
• รับทำวีซ่าประเภทชั่วคราวทุกประเทศ (ท่องเที่ยว)
• รับทำวีซ่าประเภทถาวรทุกประเทศ (จดทะเบียนสมรส, คู่หมั้น, ติดตามมารดา)
• รับทำวีซ่าพำนักอยู่ประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ
• รับทำเวิร์คมิต สำหรับชาวต่างชาติ การขอwork permit
• รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุกประเภทVisa ท่องเที่ยว


รับทำวีซ่าท่องเที่ยว              วีซ่าท่องเที่ยว คือ วีซ่าระยะสั้น มีวัตถุจุดประสงค์ เพื่อการเดินทางไปเที่ยวในประเทศต่างนั้นๆ ที่เราร้องขอวีซ่า ไม่สามารถทำงานได้ ถือว่าผิด หากแต่เรามีความประสงค์จะทำงาน หากเป็นกรณีที่ต้องงาน แนะนำให้ขอวีซ่าทำงานตามชนิดของวีซ่าที่ทางสถานทูตต่างๆจะมี สำหรับผู้ขอวีซ่าที่มี สปอนเซอร์ หรือ คนออกค่าใช้จ่ายให้เป็นชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกรณี ญาติหรือแฟน ก็ตาม จะสะดวกในการขอวีซ่ามากกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานแล้วขอวีซ่า เพราะคุณจะไม่มีหลักฐาน เอกสารใดๆ ไปยื่นให้เกิดความน่าเชื่อถือ ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เลย

             

รับทำวีซ่าท่องเที่ยว ทั่วโลก และเป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่า ในประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกา ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชีย โดยทีมงานมืออาชีพโดยตรง ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ยื่น จนกว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร อีกทั้งเหมาะแก่ผู้ที่ต้องการขอ visaท่องเที่ยว ผ่านแบบ 100%Visa ทำงาน

       วีซ่าทำงาน ( Visa 1 year)
             ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อน ซึ่งส่วนใหญ่จะขออนุญาตเป็นรายปี การจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปีนั้นมีดังนี้

รับทำวีซ่าทำงาน             1. ทำวีซ่า Immigration Non-B ซึ่งหากชาวต่างชาติยังไม่เดินทางเข้ามาประเทศไทยสามารถขอได้ที่สถานทูตไทยใน ต่างประเทศ หรือหากต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยแล้วโดยไม่ได้ทำวีซ่า Non-B เข้ามา ต้องการจะเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น Non-B (ดูได้ที่หน้าเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา) ก็สามารถทำได้ที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ หรือถ้าเป็นวีซ่าแต่งงาน ( Non-Immigrant Non-O ) ก็สามารถขอใบอนุญาตทำงานได้เหมือนกัน วีซ่า Immigration Non-B สามารถอยู่ประเทศไทยได้ 3 เดือนแต่หากต้องการ 1 ปีก็สามารถขอได้ แต่เฉพาะขอที่สถานทูตไทยในต่างประเทศเท่านั้น แต่ วีซ่า Immigration Non-B 1 ปีนั้นข้อเสียคือต้องเดินทางออกจากประเทศไทยทุก 3 เดือน

              2. หลังจากนั้นก็ยื่นเรื่องขอใบอนุญาตทำงาน ( Workpermit ) ซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ 1 ปี(แต่วีซ่ายังอยู่ได้ 3 เดือน ) ซึ่งหากต่างชาติต้องการทำงาน 1 ปีต้องทำเรื่องยื่นขอเป็นวีซ่า 1 ปี เงื่อนไขการทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานนั้น บริษัทจะต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2 ล้านบาทพนักงานคนไทยอย่างน้อย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน

             
ขั้นตอนการทำวีซ่าเป็น 1 ปีนั้นเมื่อต่างชาติได้วีซ่า Non-Immigrant B มาแล้วเมื่อเข้ามาถึงประเทศไทยควรจะทำใบอนุญาตทำงานเลยหากต่างชาติไปทำเดือนสุดท้ายที่ได้วีซ่า Non-Immigrant B อาจทำให้ต่างชาติขึ้นประกันสังคมและยื่น ภงด.1 ไม่ทันในการต่อวีซ่า 1 ปีเพราะต้องมีการยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างน้อย 1 เดือน (หากไม่มีใบอนุญาตทำงานไม่สามารถจ่ายเงินเดือนต่างชาติได้)

Visa แต่งงาน

รับทำวีซ่าแต่งงาน             ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาประเทศไทย โดยแต่งงานกับภรรยาคนไทย สามารถยื่นเรื่อง ขอVisa Non Immigrant O ได้ที่สถานทูตไทยในต่างประเทศโดยใช้ใบทะเบียนสมรส และต้องมีเงินฝากในบัญชี 400,000 บาท หรือมีเงินเดือนขั้นต่ำ 40,000 บาท ซึ่งเมื่อเดินทางเข้ามาแล้วต่างชาติสามารถอยู่ได้ 3 เดือน หากต้องการอยู่ 1 ปีต้องไปยื่นขอที่สำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมืองอีกครั้งในท้องถิ่นที่อยู่หรือหากเดินทางเข้ามาแล้วไม่ได้ ขอVisa Non Immigrant O เข้ามาก็สามารถไปเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราก่อนได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หลังจากนั้นก็ยื่นทำเรื่อง ขอVisa เป็น 1 ปี

Visa นักเรียน

รับทำวีซ่านักเรียน             หากชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาประเทศไทย และต้องการอยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยก็สามารถทำเรื่อง เปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-Immigrant Visa (Non-ED) ได้ที่ด่านตรวจคนเมือง หรือ หากอยู่ที่ต่างประเทศก็ทำเรื่องได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะได้ระยะเวลา วีซ่า 3 เดือน หากต้องการขอวีซ่าอยู่ 1 ปี สามารถทำเรื่องได้โดยติดต่อไปที่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ หนังสือรับรองการขอวีซ่า หลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่า 1 ปีต่อไป

Visa พำนักอยู่ประเทศไทย

             กรณีที่ชาวต่างชาติ ต้องการเข้ามาประเทศไทยเพื่อเข้ามาพักผ่อนเพื่อใช้ชีวิตในบั้นปลายนั้น จะต้องมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสามารถขอ วีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “O-A” เข้ามาก่อนโดยต้องแสดงบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือนซึ่งเงินฝากหรือเงินได้หรือเงินบำนาญรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาทหรือหนังสือรับรองรายได้ เงินบำนาญ (ฉบับจริง) เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท นับถึงวันยื่นคำขอ คนต่างด้าวที่ต้องการจะขอ Non-Immigrant Visa “O-A” ประเภทพำนักอยู่ประเทศไทยนั้น (Long Stay) สามารถยื่นคำร้องได้ที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศ ของชาวต่างชาตินั้นๆ ในกรณีมีความประสงค์จะนำคู่สมรสเข้ามาพำนักในราชอาณาจักรด้วย แต่คู่สมรสไม่มีคุณสมบัติที่จะขอรับการตรวจลงตราประเภท “O-A” (Long Stay) ได้ ให้แสดงหลักฐานทะเบียนสมรส ทั้งนี้ คู่สมรสจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” พำนักได้ 3 เดือน

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>