หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

รับทำวีซ่าอินเดีย

รับทำวีซ่า อินเดีย


              สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปเที่ยวประเทศอินเดียหรือไปแสวงบุญที่อินเดีย ต้องดำเนินการขอวีซ่าอินเดีย ซึ่งจะต้องกรอกฟอร์มออนไลน์ เป็นข้อมูลภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน ซึ่งในปัจจุบันระบบออนไลน์ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนัก อันเนื่องมาจากการใส่รายละเอียดไม่ครบ หรือการใส่เครื่องหมาย ลูกน้ำ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ จึงทำให้ระบบมักเกิดปัญหา ไม่สามารถทำงานได้ อีกทั้งยังมีส่วนขอรายละเอียดเอกสารที่ต้องการพอสมควร จึงเป็นเรื่องยุ่งยากที่จะทำให้ การยื่นขอวีซ่าอินเดีย เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาอันสั้น

             ทางCandovisa รับทำวีซ่าอินเดีย ทั้งวีซ่าท่องเที่ยวอินเดียและ วีซ่าธุรกิจอินเดีย โดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าอินเดียด้วยตัวเอง อายุของวีซ่า 6 เดือน เดินทางเข้า-ออก ได้ 2 ครั้ง โดยไม่ต้องรอที่จะใช้สิทธิครั้งที่ 2 อีก 1เดือนหลังจาก เดินทางไป อินเดียแล้ว

             ปัจจุบันไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตอินเดียโดยตรงได้แล้ว แต่จะเป็นตัวแทนของสถานทูตที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูตและทุกคนต้องยื่นผ่านตัวแทนเท่านั้น

รับทำวีซ่า อินเดีย

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
รับทำวีซ่า อินเดีย               การเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอินเดียนั้น แม้จะมีสถานที่สวยงามให้ดูหลากหลายมากมาย แต่ก็มักจะมีกลุ่มคนที่เอารัดเอาเปรียบและหลอกลวงนักท่องเที่ยว จึงทำให้นักท่องเที่ยวมักตกเป็นเหยื่อของคนกลุ่มนี้มากมาย โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้นการวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่าควรหลงเชื่อไกด์ผี ทัวร์เถื่อน หรือทัวร์ที่ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะไม่ดื่มหรือไม่กินของใดๆ จากคนแปลกหน้า เพียงเท่านี้ ท่านก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวประเทศอินเดียได้อย่างราบรื่น ›

ระยะเวลาการขอวีซ่าอินเดียสำหรับคนไทย 3 วันทำการ

ระยะเวลาการขอวีซ่าอินเดียสำหรับชาวต่างชาติ 6 วันทำการ


       ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว2,075.00 / คน
       ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ8,575.00 / คน
        หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนต่างชาติ 2,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าคนอเมริกา 3,687 บาท ( ท่องเที่ยว ) ,ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ 8,330 บาท (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
          ระยะเวลาการดำเนินงานอาจล่าช้ากว่าปกติหากว่าท่านยื่นเอกสารไม่ครบ หรือเอกสารมีปัญหา ซึ่งท่านจะต้องดำเนินการยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่ทางสถานทูตร้องขอ

เอกสารยื่น วีซ่าอินเดีย
           ฟอร์มขอวีซ่าอินเดีย 1 ชุดพร้อมทั้งลายเซ็น 2 จุด ด้านหน้าและด้านหลัง ฟอร์ม (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง)
           หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
           รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังสีขาว
           สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง)
           สำเนาการจองที่พัก โรงแรม
           สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
           หนังสือรับรองจากธนาคาร รับรองสำเนา พร้อมทั้งเซ็นชื่อ (เหมือนกับที่ลายเซ็นในหนังสือเดินทาง) เฉพาะวีซ่าธุรกิจ
           หนังสือเชิญจากทางอินเดียจดหมายส่งตัวจากทางบริษัทของไทยพร้อมทั้งระบุวัตถุประสงค์ วันที่จะเดินทาง ให้ครบถ้วน เฉพาะวีซ่าธุรกิจ
           สำเนาหนังสือลงทะเบียนบริษัทของอินเดีย เฉพาะวีซ่าธุรกิจ

รับทำวีซ่า อินเดีย

        *** เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต ***


        มีบริษัทมากมายที่มีบริการรับทำวิซ่าอินเดียซึ่งสร้างความหลากหลายในการเลือกตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งCandoVisa พร้อมบริการและเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจในการรับบริการจากเรา ทั้งการบริการจัดการวีซ่าอินเดีย โดยความพร้อมของทีมที่จะดูแลจัดการแทนท่านตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสมบูรณ์ ทำให้ท่านสามารถนำเวลาไปจัดสรรเตรียมการในเรื่องอื่นได้ ท่านจะมีเวลาและพร้อมเดินทางตามกำหนดการไปอินเดียของท่านอย่างสมบูรณ์แบบ


             นอกจากนี้ทางศูนย์บริการรับทำวีซ่าของเรายัง มีบริการรับทำวีซ่า คู่หมั้น, ทำงาน, นักเรียน และอื่นๆ รวมทั้งบริการการเตรียมเอกสาร รับปรึกษาปัญหาหลังจากถูกปฎิเสธวีซ่า หากต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพื่มเติมโปรดติดต่อเราโดยตรงที่

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


รับทำวีซ่า อินเดีย           Candovisa
          Chamchuri Square, 24th Floor room 048,
          319 Phayathai Road,Pathumwan,Bangkok,10330
          Website: www.candovisa.com
          E-mail: support@candovisa.com
          ข้อมูลเพิ่มเติม:
          IVS Global Southeast Co.Ltd inThailand
          ที่ตั้ง : 253 อาคารอโศก ชั้น 22
          สุขุวิทซอย 21 วัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
          เวลายื่น : 8.30 น. - 14.00 น.
          เวลารับ : 14.30 น. - 17.30 น.
          Website: http://www.indiavisathai.com/


ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>