หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

ระยะเวลาในการขอวีซ่า


             เมื่อต้องการเดินทางไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง คุณจะต้องไปติดต่อสถานทูตของประเทศนั้นที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณเอง เพิ่อทราบข้อมูลเบื้องต้นรวมไปถึงเอกสารที่ต้องใช้เกี่ยงกับระยะเวลาในการพิจารณาการขอวีซ่า ส่วนใหญ่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า ซึ่งบ่อยครั้งที่การคาดการณ์ระยะเวลาเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ในบางกรณีอาจต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งคุณจะทราบเมื่อยื่นขอวีซ่า ดังนั้นการเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการยื่นวีซ่าของคุณจึงมีความสำคัญ มากกว่าการกำหนดวันเดินทาง

วีซ่าชั่วคราว
             ซึ่งมีหลากหลายแบบและแตกต่างกันไปในสิทธิประโยชน์ โดยทั่วไป ซึ่งจุดประสงค์ของการออกวีซ่าชั่วคราวนั้นจะออกให้เพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา หรือการทำงาน ฯลฯ

วีซ่าถาวร
             การขอวีซ่าถาวรนั้นจะออกให้สำหรับสมาชิกในครอบครัว หรือการทำงาน ซึ่งต้องการอาศัยอยู่อย่างถาวรในประเทศนั้น จะต้องมีผู้รับรองซึ่งอาจจะเป็นญาติ หรือนายจ้าง ในการยืนขอ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็น วีซ่าคู่หมั้น คู่สมรส การย้ายถิ่นฐานเข้าไปอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งใช้เวลาในการอนุมัติไม่เท่ากัน ในบางประเทศอาจใช้เวลาถึง 1 ปี ในการอนุมัติวีซ่า ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศนั้นๆ และความน่าเชื่อถือของเอกสารที่ยื่นไปยังสถานทูต ซึ่งจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก ตั้งแต่เตรียมเอกสาร ตรวจเอกสาร จนไปถึงการสัมภาษณ์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ติดต่อขอวีซ่ากับสถานทูตเป็นครั้งแรกนั้น มักจะขาดเอกสารที่จำเป็น จึงทำให้ขั้นตอนในการขอวีซ่าล่าช้าหรืออาจได้รับการปฏิเสธวีซ่า

วีซ่าเพื่อการพำนักอยู่ในประเทศไทยสำหรับชาวต่างชาติ(วีซ่าปี)
             สำหรับการเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยสำหรับชาวต่างชาตินั้น ให้ชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะมีถื่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย สามารถยื่นคำขอ เพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติของชาวต่างชาติ โดยคำนึงถึง รายได้ สินทรัพย์ ความรู้ ความสามารถในด้านวิชาชีพ และฐานะในครอบครัวของชาวต่างชาติ โดยมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเหมาะสม สังคมในปัจจุบัน สภาพเศรษฐกิจ ตลอดไปจนถึงความมั่นคงของชาติ เพื่อให้การพิจารณาการยื่นคำขอ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ ยุติธรรม

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>