หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ


คำถามเกี่ยวกับวีซ่า

   1. ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
             แล้วแต่กรณีและประเภทของ วีซ่า ที่เรายื่นขอครับ เอกสารจะมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

   2. ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
             ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วัน ก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ดังนั้นทางเราแนะนำ ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการ ก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง

   3. หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้นหรือไม่ ?
             การเข้าประเทศเขตเชงเก้น บุคคลสัญชาติไทยทุกคนต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าประเทศเขตเชงเก้น ไม่ว่าจะพำนักนานเท่าใด หรือถือเอกสารการเดินทางประเภทใดๆ เว้นแต่ บุคคลนั้นมีใบอนุญาตพำนักที่สามารถเข้าประเทศเขตเชงเก้นได้

   4. สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการร้องขอวีซ่าได้หรือไม่ ?
             สถานกงสุลผู้พิจารณาวีซ่าอาจร้องขอเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือสถานการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล แม้ว่าผู้สมัครได้ยื่นเอกสารที่ Candovisa แล้วก็ตาม กรณีนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานกงสุล นอกจากนี้เอกสารเพิ่มเติมอย่างอื่นที่ทางสถานกงสุลไม่ได้ร้องขอตามรายการเอกสาร จำเป็นเบื้องต้นสำหรับประเภทวีซ่าที่คุณทำการยื่นคำร้อง จะต้องทำการแปลและรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศนั้นๆ

   5. รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?
             ท่านสามารถเดินทางมารับหนังสือเดินทางในเวลาทำการ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.30 – 16.30 น. ที่ Candovisa ท่านจะได้รับข้อความเตือนผ่านอีเมล์ส่วนตัว หรือหากท่านเลือกการส่งกลับหนังสือเดินทางผ่านทาง EMS หนังสือเดินทางของจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุไว้

   6. บุคคลอื่นสามารถมารับหนังสือเดินทางแทนได้หรือไม่ ?
             หากผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง สามารถให้ผู้อื่นมารับแทนได้ โดยการเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้
                   • ใบรับหนังสือเดินทาง
                   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง
                   • บัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน 1 ชุด
                   • หนังสือมอบอำนาจ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับหนังสือเดินทาง

   7. เคยสมัครขอวีซ่าประเทศนั้นๆไปแล้วแต่ไม่ผ่าน คำร้องเดิมจะนำมาพิจารณาใหม่ได้หรือไม่ ?
             ไม่ได้ครับ จะต้องยื่นเรื่อง ขอวีซ่า ประเทศนั้นๆ ใหม่ รวมถึงการเข้าสัมภาษณ์

   8. ผมทำหนังสือเดิมทางหายก่อนถึงวันเข้าสัมภาษณ์ แต่ก็ได้ทำเรื่องออกหนังสือเดินทางใหม่แล้ว จะมีปัญหาหรือไม่ ?
             ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ก็ไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้าไม่สามารถออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ทันวันนัด จะต้องทำการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเวลานัดที่ศูนย์บริการข้อมูล วีซ่า

   9. ผมติดธุระไม่สามารถไปสถานทูตตามเวลานัด ให้บุคคลอื่นไปแทนได้หรือไม่ ?
             ไม่ได้ครับ ต้องเฉพาะผู้ยื่นคำร้อง ขอวีซ่า เท่านั้นจึงจะได้รับอนุญาติ ไม่สามารถให้ผู้อื่นเข้าแทนได้

   

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>