หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

บริการอื่น


                     1. บริการขอใบขับขี่สากล (International Driving Permit) จากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

                     2. บริการยื่นขอ PAN CARD (PERMANENT ACCOUNT NUMBER) กับหน่วยงานทางภาษีของรัฐบาลอินเดีย ให้บริการเบ็ดเสร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน

                     3. บริการขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate)จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                     4. ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก

                     5. ประกันการเดินทาง

                     6. ถ่ายรูปติดวีซ่าทุกสถานทูต

                     7. รับทำใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ (ไม่ต้องปั้มมือ)



บริการอื่น - รับทำวีซ่า

           1. บริการขอใบขับขี่สากล

(International Driving Permit) จากกรมการขนส่งทางบก ให้บริการลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ


                ใบอนุญาตขับขี่สากล (อังกฤษ: International Driving Permit (IDP)) เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จาก ประเทศบ้านเกิดเท่านั้น ใบอนุญาตขับขี่สากลมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ในประเทศส่วนใหญ่ ผู้มาเยือนชั่วคราวไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่สากลเพราะว่าใบอนุญาตขับ ขี่จากประเทศต้นทางมักจะสามารถใช้ได้ในประเทศปลายทางอยู่แล้ว การใช้ก็เหมือนกับใบขับขี่ธรรมดาในประเทศ เพียงแต่เวลาเราไปขับรถยนต์ที่ต่างประเทศนั้น ต้องใช้ใบขับขี่สากลนี้คู่กับหนังสือรับรองการได้รับอนุญาตขับรถยนต์ฉบับ ภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้สามารถติดต่อขอทำได้พร้อมกับการขอทำใบขับขี่สากล



บริการขอใบอนุญาตขับขี่สากลบริการขอใบขับขี่สากล

                บริการยื่นเรื่องขอ ใบขับขี่สากล หรือ ใบขับขี่นานาชาติ หรือใบขับขี่อินเตอร์ หรือใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit) สำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศบริการขอใบขับขี่สากล เพื่อให้ท่านสามารถขับขี่รถยนต์ในต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย


โดยท่านจะต้องเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอใบขับขี่สากลดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
2. สำเนาหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ)
3. สำเนาใบขับขี่แบบตลอดชีพ หรือแบบ 5 ปี (ที่ยังไม่หมดอายุ) ถ่ายมาให้ชัดเจน
4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ถ่ายมาให้ชัดเจน
5. สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบเปลี่ยนชื่อ กรณีที่ชื่อในใบขับขี่กับหนังสือเดินทางไม่ตรงกัน

               วิธีใช้บริการ
               1. สามารถถ่ายรูปแล้วส่งเอกสารตามรายการข้างต้นมาทางไลน์ หรือส่งมาทางอีเมล์ support@candovisa.com
               2. หลังจากได้รับเอกสารและการชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว สำนักงานจะรีบดำเนินการจัดเตรียมเอกสารและยื่นขอใบขับขี่สากล
                กับกรมการขนส่งและจัดส่งเล่มคืนลูกค้าทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 2 วันทำการ (สามารถเข้ามารับเล่มที่สำนักงานด้วยตัวท่านเองก็ได้)

               หมายเหตุ: ใบขับขี่สากลมีอายุ 1 ปี เมื่อหมดอายุแล้วต้องทำใหม่ ไม่มีการต่ออายุ

               สะดวก รวดเร็ว คุ้มกว่าไปทำเองแน่นอน ไม่ต้องเดินทางไปทำเองและเสียเวลาวนหาที่จอดรถให้หงุดหงิดใจ



อัตราค่าใช้จ่ายการทำใบขับขี่สากล
                     2. บริการยื่นขอ PAN CARD (PERMANENT ACCOUNT NUMBER) กับหน่วยงานทางภาษีของรัฐบาลอินเดีย ให้บริการเบ็ดเสร็จครบถ้วนทุกขั้นตอน






ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>