หน้าหลัก
       บริการรับทำวีซ่า ขอVISA
             รับทำวีซ่า อังกฤษ   รับทำวีซ่า อังกฤษ
             รับทำวีซ่า อเมริกา   รับทำวีซ่า อเมริกา
             รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
             รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
             รับทำวีซ่า แคนาดา   รับทำวีซ่า แคนาดา
             รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
             รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า สเปน   รับทำวีซ่า สเปน
             รับทำวีซ่า เช็ก   รับทำวีซ่า เช็ก
             รับทำวีซ่า เชงเก้น   รับทำวีซ่า เชงเก้น
             รับทำวีซ่า เยอรมัน   รับทำวีซ่า เยอรมัน
             รับทำวีซ่า อิตาลี   รับทำวีซ่า อิตาลี
             รับทำวีซ่า สวีเดน   รับทำวีซ่า สวีเดน
             รับทำวีซ่า เบลเยียม   รับทำวีซ่า เบลเยียม
             รับทำวีซ่า เดนมาร์ก   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
             รับทำวีซ่า นอร์เวย์   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
             รับทำวีซ่า ฟินแลนด์   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
             รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
             รับทำวีซ่า ฮังการี   รับทำวีซ่า ฮังการี
             รับทำวีซ่า อินเดีย   รับทำวีซ่า อินเดีย
             รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
             รับทำวีซ่า จีน   รับทำวีซ่า จีน
             รับทำวีซ่า เวียดนาม   รับทำวีซ่า เวียดนาม
             รับทำวีซ่า พม่า   รับทำวีซ่า พม่า
             รับทำวีซ่า เกาหลี   รับทำวีซ่า เกาหลี
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 
 

ข่าวสาร


              1. ให้คำปรึกษาฟรีจริงๆ การันตีวีซ่าผ่านจริงๆ ดูแลคุณทุกขั้นตอนกระทั่งได้รับวีซ่า

                           บริษัท Candovisa จำกัด เรามีความเชี่ยวชาญและ ประสบการณ์ที่ยาวนานเรื่องวีซ่า ซึ่งได้รับการยอมรับในด้านความประสบความสำเร็จในการได้รับการอนุมัติวีซ่าของทุกประเทศทั่วโลก ..ด้วยบริการด้านต่างๆ และการขอวีซ่าที่อำนวยความสะดวกให้คุณ สำหรับในแต่ละสถานทูต

                           บริษัท Candovisa จำกัด มีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายเข้าเมือง อีกทั้งให้คำแนะนำที่เท็จจริงที่จะช่วยในการตอบคำถามสัมภาษณ์กับสถานทูตของคุณได้ เพื่อให้การร้องขอวีซ่าของคุณได้รับการอนุมัติที่สะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น

                           บริษัท Candovisa จำกัด มีด้านการบริการวีซ่าจดทะเบียนแต่งงานกับชาวต่างชาติ ศูนย์บริการของเรา ณ วันนี้ได้รับการยอมรับจากสถานทูตจากทุกประเทศทั่วโลกผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งแจ้งผลให้คุณได้ทราบล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

                           บริษัท Candovisa จำกัด ได้ให้บริการด้านวีซ่า แปลเอกสาร ครบวงจร ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรื่อยมาจากประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปี ยังคงนโยบายด้านการบริการที่ประทับใจ ซื่อสัตย์ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ราคายุติธรรม จึงเป็นเหตุผลที่คุณเลือกใช้บริการกับเรา


              2. โปรโมชั่นรับทำวีซ่า แปลเอกสารราคาพิเศษ

                           เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่า
                           1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
                           2. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 4.5 x 3.5 จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
                           3. สำเนาบัตรประชาชน
                           4. หลักฐานการทำงาน
                                  - จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่งเงินเดือน อายุการทำงาน หรือ
                                 - หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
                                 - จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
                           5. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่นสมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
                           6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
                           7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
                           8. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐานการติดต่อซึ่งกันและกัน
                                เช่น จดหมาย อีเมล์ใบเสร็จ ค่าโทรศัพท์ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้า
                                เมืองไทยเป็นต้น
                           9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่
                                บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดาหรือผู้ปกครอง
                         10. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัทหรือหน่วยงานในต่างประเทศ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>