หน้าหลัก
       บริการวีซ่า ขอvisa ทำvisa
                   รับทำวีซ่า อังกฤษ
                   รับทำวีซ่า ออสเตรเลีย
                   รับทำวีซ่า ญี่ปุ่น
                   รับทำวีซ่า อเมริกา
                   รับทำวีซ่า จีน
                   รับทำวีซ่า เวียดนาม
                   รับทำวีซ่า พม่า
                   รับทำวีซ่า เชงเก้น
                   รับทำวีซ่า อินเดีย
                   รับทำวีซ่า ฝรั่งเศส
                   รับทำวีซ่า เยอรมัน
                   รับทำวีซ่า อิตาลี
                   รับทำวีซ่า สวีเดน
                   รับทำวีซ่า เบลเยียม
                   รับทำวีซ่า เดนมาร์ก
                   รับทำวีซ่า นอร์เวย์
                   รับทำวีซ่า ฟินแลนด์
                   รับทำวีซ่า สเปน
                   รับทำวีซ่า ไอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า นิวซีแลนด์
                   รับทำวีซ่า เนเธอร์แลนด์
                   รับทำวีซ่า เช็ก
                   รับทำวีซ่า ฮังการี
                   รับทำวีซ่า แคนาดา
       รับจดทะเบียนสมรส
       รับแปลเอกสาร
       บริการอื่น
       ข่าวสาร
       แผนที่
       เกี่ยวกับเรา
       ติดต่อเรา
 
 
American Society of Travel Agents (ASTA)
 
Visa | Master Card | American Express | Paypal
 
Guarantee
 
Top Consumer Reviews
 
 
 

รับแปลเอกสาร


บริการ รับแปลเอกสาร งานแปลเอกสาร แปลเอกสารด่วน รับรองเอกสารแปล

              ทีมงานนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิของ Candovisa ล้วนมีประสบการณ์ในการแปลภาษาเฉพาะด้าน ที่มีความเชี่ยวชาญและในเนื้อหาการแปลที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานแปลทั่วไป , เอกสารราชการ , ด้านกฎหมาย , บัญชีการเงิน , วิศวกรรม , การตลาด , สิ่งแวดล้อม , คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี , งานโฆษณา และงานแปลด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างครอบคลุมอย่างมี ประสิทธิภาพของงานแปล และยังมีบริการด้านการรับรองเอกสารจากฝ่ายนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ รับรองเอกสารโดยกระทรวงยุติธรรมและการรับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ ซึ่งจะต้องใช้งานในประมูล ภาษาต่างๆที่รับแปลมีดังนี้ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี่ เยอรมัน สเปน สวีเดน อาหรับ ดัชต์ จีน ญี่ปุ่น พม่า ลาว มาเล ฮิบรู ภาษาอื่นๆ

รับแปลเอกสารศูนย์แปลเอกสาร Candovisa    มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงานตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้ามีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด มีมาตรฐานสูงสุด มีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และส่งมอบงานได้ตรงต่อเวลา ด้วยเหตุนี้เองจึงได้รับความเชื่อมั่นทั้งจากบุคคลทั่วไป ธุรกิจต่างๆ ตลอดจนองค์กรของรัฐ หรือองค์ที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ ในการให้บริการด้านงานแปลเอกสาร

          บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็นขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่างเสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว

                    
• โทรหรืออีเมล์มาแจ้งความจำนงขอบริการกับเรา ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ CandoVisa.com
                     • โอนเงินและแจ้งหลักฐานการโอนเงินมาให้เรา และส่งเอกสารที่สแกนนมาทางอีเมล์หรือทางแฟกซ์
                     • รอรับเอกสารที่บ้านด้วยบริการ EMS หรือไปรษณีย์ด่วน สำหรับลูกค้าแปลเอกสารต่างจังหวัด หรือ
                       บริการพนักงานส่งเอกสาร สำหรับท่านลูกค้ากรุงเทพ และปริมณฑล

          $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
          Email : support@candovisa.com
          TEL : 0838884435
          เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.30 น.


บริการแปลภาษา ยอดนิยมกับทางเรา                                                  

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ [ English ]
ภาษาเยอรมันภาษาเยอรมัน [ German ]
ภาษาสวีเดนภาษาสวีเดน [ Swedish ]
ภาษาอิตาเลียนภาษาอิตาเลียน [ Italian ]
ภาษาฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส [ French ]
ภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่น [ Japanese ]
ภาษาจีนภาษาจีน [ Chinese ]
ภาษาเกาหลีภาษาเกาหลี [ Korean ]
ภาษาเวียดนามภาษาเวียดนาม [ Vietnamese ]
ภาษาอินโดนีเซียภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)


    เหตุผลที่ลูกค้ามั่นใจในงานแปลภาษาของเรา

           • บริการที่รวดเร็วฉับไว ตรงเวลา ในราคาที่สมเหตุสมผล

           • การแปลที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงโดยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิมืออาชีพทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตลอดจนภาษาจีน

           • งานแปลเอกสารทุกงานจะได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้ายอย่างละเอียดโดยผู้พิสูจน์อักษร และบรรณาธิการที่มีประสบการณ์ของเรา

           • งานแปลเอกสารทุกฉบับมีความถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ปราศจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ ข้อผิดพลาดในด้านการพิมพ์ หรืออื่นๆ

           • เราสามารถให้บริการแปลเอกสารในรูปแบบต่างๆได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้ง รูปแบบ Word, Excel, HTML, PDFอัตราค่าบริการ - Candovisa.com                                ตัวอย่าง งานแปลเอกสาร กับทางเรา

งานแปลรับรองกระทรวงการต่างประเทศ งานแปลภาษาญี่ปุ่น
งานแปลภาษาญี่ปุ่น 2 งานแปลรับรองกระทรวงการต่างประเทศ 2
งานแปลรับรองกระทรวงการต่างประเทศ 3 งานแปลรับรองกระทรวงการต่างประเทศ 1
ระยะเวลาในการขอวีซ่า

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

คำถามที่มักจะถามกันบ่อยๆ

ระยะเวลาในการขอวีซ่า

              ระยะเวลาในการขอวีซ่า ในแต่ล่ะ
      ประเทศจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ส่วนใหญ่
      จะใช้เวลาประมาณ 30 วันหรือน้อยกว่า
      โดยแบ่งลักษณะวีซ่าเป็น 3 ประเภท

                 วีซ่าชั่วคราว
                 วีซ่าถาวร
                 วีซ่าปี
                                                   อ่านต่อ >>

รับแปลเอกสาร แปลภาษา

          ศูนย์แปลเอกสาร Candovisa มีการพัฒนา
ระบบการตรวจสอบคุณภาพของงาน ตั้งแต่รับงาน
ตลอดจนตรวจงานขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
งานแปลเอกสารที่ เราส่งมอบกลับคืนไปให้ลูกค้า
มีความถูกต้อง แม่นยำตรงกับต้นฉบับมากที่สุด

   บริการ แปลเอกสาร One Call Service เป็น
ขั้นตอนง่าย สำหรับลูกค้าทุกที่ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกอย่าง
เสร็จได้ ไม่ต้องออกจากบ้านแม้แต่ก้าวเดียว
                                                   อ่านต่อ >>
ขอ visa

     1.ในการ ขอวีซ่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?
     2.ยื่นขอวีซ่าเมื่อไหร่ ?
     3.หากจะเดินทางไปฝรั่งเศส ต้องขอวีซ่าเชงเก้น
       หรือไม่ ?
     4.สถานกงสุลสามารถเรียกเอกสารเพิ่มเติมในการ
       ร้องขอวีซ่าได้หรือไม่?
     5.รับหนังสือเดินทางได้โดยวิธีใดบ้าง ?

                                                   อ่านต่อ >>